SỰ BỀN VỮNG

Chúng tôi đang đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Makefood dựa trên tính bền vững

Duy trì một chuỗi cung ứng bền vững đối với chúng tôi là điều tối quan trọng đối với sự thành công liên tục của doanh nghiệp chúng tôi và toàn ngành nói chung.

Là một trong những nhà kinh doanh thủy sản trên thế giới, chúng tôi luôn quan tâm đến sức khỏe lâu dài của Đại dương. Một lượng đáng kể hải sản được đánh bắt tự nhiên có thể dẫn đến đánh bắt quá mức, đánh bắt không mong muốn và các phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt. Bằng hành động của mình, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta bảo vệ môi trường sống ở biển cũng như những cộng đồng phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên của nó, cho các thế hệ mai sau.

Cam kết của chúng tôi đối với sự bền vững của thủy sản là cam kết lâu dài vì chúng tôi nhận thấy rằng không có biện pháp khắc phục nhanh chóng. Chúng tôi ủng hộ những ngư dân có hoạt động đánh bắt có trách nhiệm, bền vững là trọng tâm của mọi việc họ làm.

Chúng tôi quan điểm rằng chúng tôi cần làm việc trong ngành để hướng dẫn và tạo ảnh hưởng, thúc đẩy khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi hướng tới các phương pháp nắm bắt và sản xuất bền vững hơn.

Chúng tôi hỗ trợ hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ như MSC (Hội đồng quản lý hàng hải) và Alaska RFM (Quản lý nghề cá có trách nhiệm), những người đặt ra các tiêu chuẩn công nghiệp cao để đảm bảo tác động môi trường tối thiểu đối với nghề cá toàn cầu của chúng tôi.

Các nguyên tắc của chúng tôi quy định rằng chúng tôi:

Tìm kiếm sự công nhận độc lập của bên thứ ba bất cứ khi nào có thể và ưu tiên cho các nhà cung cấp đã được công nhận.

Chúng tôi yêu cầu phải biết rõ nguồn gốc và xuất xứ của các sản phẩm chúng tôi bán và nỗ lực để rút ngắn chuỗi cung ứng bất cứ khi nào có thể.

Chúng tôi không bao giờ cố ý bán các sản phẩm gây tổn hại đến môi trường hoặc gây rủi ro cho sự tồn tại của một loài mà không có kế hoạch điều chỉnh các thông tin về tính bền vững của sản phẩm.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng và nhà cung cấp của mình đưa ra những lựa chọn bền vững hơn.

Chúng tôi đã ra mắt thành công bao bì mới có thể phân hủy cho các sản phẩm thủy sản đông lạnh của mình vào năm 2020. Mong muốn tạo ra tác động và tạo ra một phong trào đã dẫn đến việc Makefood phát triển sang việc sử dụng bao bì có thể phân hủy. Bằng cách làm này, chúng tôi hy vọng sẽ làm cho người tiêu dùng suy nghĩ có ý thức về tác động của bao bì nhựa không tái sử dụng đối với môi trường; và cùng nhau, chúng ta có thể nâng cao nhận thức về việc sản xuất quá mức của nó. Mục đích của chúng tôi là, không chỉ giữ cho các địa điểm đô thị sạch sẽ mà quan trọng hơn là các vùng biển của chúng tôi, nơi sản phẩm của chúng tôi xuất xứ. Đổi lại, giảm các yếu tố tiêu cực liên quan đến ngành thủy sản.

Tại Makefood, chúng tôi đã thực hiện bước đầu tiên và cùng nhau, chúng tôi có tiềm năng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Tăng cường tính bền vững thông qua đổi mới.

Chúng tôi không tin rằng quá trình này sẽ không bao giờ dừng lại. Sẽ không có gì là hoàn toàn bền vững. Chúng tôi xem đây là một cuộc hành trình hơn là một điểm đến.


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi: