ຖະແຫຼງຂ່າວ

ຖະແຫຼງຂ່າວ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຫາພວກເຮົາ: